Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
miszielony
Ilustración digital 2015, ABUELA AYAHUASCA.
"Inspirado en una experiencia con el Yagé durante la cual tuve una conversación con el ojo de mi abuela que ya no esta en esta dimensión."
Reposted fromstonerr stonerr viaspiritual spiritual
miszielony
8581 01c2 500
Reposted fromfungi fungi viakatt katt
miszielony
Reposted fromfungi fungi viablysk blysk
miszielony
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viablysk blysk
miszielony
3743 aaf7
Reposted fromphilinmotion philinmotion viaspiritual spiritual
miszielony
6722 ecb4 500
Reposted fromniewinna niewinna vianikotyna nikotyna
miszielony
3978 198c
Reposted fromlittlefool littlefool vianikotyna nikotyna
0698 39bb
Reposted fromLittleJack LittleJack viamajewsky majewsky
miszielony
1301 4bed 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viamajewsky majewsky
1354 d6cf
Reposted frombwana bwana viamajewsky majewsky
miszielony
Reposted fromsidus sidus viaspiritual spiritual
miszielony
miszielony
Boris Artzybasheff's portrait of R. Buckminster Fuller for the Jan. 10, 1964 cover of Time magazine
Reposted fromelpollodiablo elpollodiablo viastonerr stonerr
miszielony
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viastonerr stonerr
miszielony
8821 a4a9 500
miszielony
Reposted fromFlau Flau viahoseanna hoseanna
7611 1c02

pjcalamity:

I haven’t laughed so hard in forever.

Reposted fromJunko-saotome Junko-saotome viahoseanna hoseanna
0914 b23c

raideo:

this fucking cat looks like a video game glitch

Reposted fromPersomnus Persomnus viahoseanna hoseanna
miszielony
7068 84e5
Reposted fromvic vic viahoseanna hoseanna
miszielony
1209 e851 500
Reposted fromadkagar adkagar viahoseanna hoseanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl